Senior 6 - mikroweb portálu Praha6.cz
Tisknete stránku: https://www.senior6.cz/index.php?strana=prohlaseni_pristupnost&strana=prohlaseni_pristupnost (klik pro návrat)
Datum vytištění: 21.06.2024


Prohlášení o přístupnosti

Souhrné informace o koncepci technického řešení našich stránek

Stránky Městské části Praha 6 se snaží o naprosto maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web i WCAG 2.0  a Pravidla tvorby přístupného webu připravená pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. 

Forma uveřejňování informací je v souladu s vyhláškou č.64/2008 Sb.,  Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky. 

Stránky dodržují standardy W3C. Struktura layoutu i obsahu je vytvořena ve značkovacím jazyce HTML 4.01 Transitional. Vlastní grafická podoba pak pomocí kaskádových stylů (CSS 2.0). Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů (např. Ctrl kolečko myši).

Návštěvníci mohou volit z několika grafických verzí které jsou maximálně přizpůsobené pro dané použití. Jedná se o základní grafickou verzi a textovou verzi. Dále jsou pak k dispozici tři verze, které náš server poskytuje automaticky v závislosti na parametrech koncového zařízení ze kterého přišel požadavek. Jedná se o verzi pro PDA (mobilní zařízení), verzi pro tisk a verzi pro čtečky Braillova písma. Nezávisle na tom lze zvolit i obsahově "ořezanou" verzi Elektronický úřad, která obsahuje přehledně strukturované nejdůležitější úřední informace.

S ohledem na obrovský objem poskytovaných informací zařazených v poměrně složité a rozvětvené struktuře klademe maximální důraz na snadné a rychlé nalezení požadované informace i pro laika. Zde je skvělým pomocníkem dynamická mapa stránek se zvýrazněním hledaného témata a především pak vysoce optimalizované fulltextové vyhledávání s integrovanou sémantickou analýzou. To dokáže samo rozhodnout zda hledáte záznam z Úřední desky nebo třeba naopak kontakt na pracovníka. To vše samozžejmě bez ohledu na diakritiku či velikost písmen. Vyhledávání obsahuje i uživatelskou historii a částečnou schopnost učit se.

V souladu s nastupujícím fenoménem WEB 2.0 na našich stránkách používáme tzv. mikroformáty pro zobrazení sémantických informací (zejména pro kontakty a kalendářová data) a dále formáty vCard a iCalendar pro rychlé vložení kontaktů a dat do diáře návštěvníka (např. MS Outlook). Například vizitky vCard jsou zobrazeny u všech kontaktů kdekoli na webu.

Funkčnost našich stránek (grafickou konzistenci, funkčnost scriptů atd.) pravidelně testujeme ve všech základních prohlížečích (IE 6.0 a 7.0, FF 3.5.7, Chrome 4.0, Opera 10 a Safari 4.0.4). Stránky i scripty jsou ve všech těchto prohlížečích nejen plně funkční, ale dokonce vypadají zcela identicky.


Naše celková koncepce vycházela z myšlenky přístupnosti, kde synonymem pro přístupnost je základní stav internetových stránek, který neklade svým uživatelům při používání žádné zásadní překážky a to nezávisle ne jejich postižení, schopnostech, znalostech, zkušenostech či zobrazovacích možnostech, tedy myšlenky bezbariérovosti.

Koncepce internetových stránek Městské části Praha 6 vycházela především z těchto předpokladů:

Zkušenosti s Internetem Zdravotní dispozice (s respektem k vadám zraku, sluchu, problematice poruch soustředění či omezené mobility) Jazykové vybavení a schopnost porozumět psanému textu  (kompromis použití složitých slovních konstrukcích a právní závazné terminologii zejména v oblasti  legislativy) Technické vybavení (uživatelé nemohou používat jako vstupní ovládací zařízení myš, použití monochromatického monitoru, případně obsah interpretuje hlasová čtečka) Softwarové vybavení (použití jiných operačních systémů či internetových prohlížečů)

V roce 2004 MI ČR  připravilo novelu zákona č. 365/2000 Sb.,  o informačních systémech veřejné správy, kde mimo jiné uvádí:
§5 ods.2. písmene g:

"..Orgány veřejné správy jsou v rámci informačních systémů veřejné správy povinny postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňující dálkový přístup tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit osoby se zdravotním postižením."

Tuto základní myšlenku respektuje i koncepce nových internetových stránek Městské části Praha 6.


Senior 6 - mikroweb portálu Praha6.cz
Úřad MČ Praha 6., Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
Telefon na ústřednu: 220 189 linka 111, Bezplatná infolinka: 800 800 001, úř.hod. Po,St 8-18
web: www.senior6.cz
email:

--- konec tisknuté stránky ---

Naše weby: www.praha6.cz // www.sestka.cz // www.doprava6.cz // www.bezbarierova6.cz // www.jakdoskolky.cz // www.jakdoskoly.cz