Senior 6 - mikroweb portálu Praha6.cz
Tisknete stránku: https://www.senior6.cz/novinky/index.php?uniqname=ovlivnete-rozvoj-sportu-na-sestce-zapojte-se-do-ankety-2021-11-01 (klik pro návrat)
Datum vytištění: 06.12.2021


navigace: Úvodní stránka » Novinky

Ovlivněte rozvoj sportu na šestce: zapojte se do ankety

Sportujete na šestce? Využíváte nejrůznější sportovní zařízení na území městské části? Pomozte nám zmapovat možnosti sportování v Praze 6.

Podobně jako se již stalo v oblasti kultury, tak i v oblasti sportu připravuje městská část Koncepci rozvoje sportu a volného času. Ta by měla zmapovat aktuální podmínky sportování a připravit plán, jak by se měly vyvíjet v budoucnu. „Do přípravy koncepce chceme zapojit i naše obyvatele. Budeme rádi, když se s námi formou jednoduché ankety podělí o své zvyklosti, o to kde sportují, jak často a jakým aktivitám se věnují nejčastěji,“ říká Jan Lacina, místostarosta pro oblast kultury, sportu a volného času. Anketní výsledky pak budou jedním z podkladů pro další směřování veřejné podpory sportu, rozvoj sportovní a volnočasové infrastruktury či realizaci programů a akcí pro veřejnost.

Anketa je určená pro respondenty starší 15 let (pro žáky základních škol je připraven jiný dotazník), a najdete ji v odkazu lokalsport.cz/praha6. Dotazník je možné vyplnit od 1. do 20. 11. Využijte jedinečnou možnost ovlivnit rozvoj sportu na Praze 6!

náhled souboru


Senior 6 - mikroweb portálu Praha6.cz
Úřad MČ Praha 6., Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
Telefon na ústřednu: 220 189 linka 111, Bezplatná infolinka: 800 800 001, úř.hod. Po,St 8-18
web: www.senior6.cz
email:

--- konec tisknuté stránky ---

Naše weby: www.praha6.cz // www.sestka.cz // www.doprava6.cz // www.bezbarierova6.cz // www.jakdoskolky.cz // www.jakdoskoly.cz