Senior 6 - mikroweb portálu Praha6.cz
Tisknete stránku: https://www.senior6.cz/novinky/index.php?uniqname=nevyznate-se-v-energetice-vyuzijte-zdarma-sluzeb-poradny-2022-01-03 (klik pro návrat)
Datum vytištění: 12.08.2022


navigace: Úvodní stránka » Novinky

Nevyznáte se v energetice? Využijte zdarma služeb poradny

Krach dodavatelů plynu a elektřiny, přesun k dodavatelům poslední instance i několikanásobně rostoucí ceny energie mohou přivést některé domácnosti do složitých situací. Praha 6 proto navázala spolupráci se spotřebitelskou organizací dTest a společně nabízejí pomoc a radu.

Poradna dTestu bude fungovat každé úterý od 14 do 16 hodin ve Skleněném paláci. Pro zájemce je samozřejmě zdarma. Odborníky z této organizace můžete kontaktovat také každý všední den od 9 do 16 hodin telefonicky na číslech  222 767 224 nebo  604 499 746.

Problémy na energetickém trhu se netýkají pouze nízkopříjmových domácností a seniorů, ale mnohem širšího okruhu lidí. Účty za plyn a elektřinu budou tvořit nebo už tvoří podstatnou část výdajů domácností, které při růstu cen mohou být ohroženy až na hranici chudoby. „Všem, kteří se do problémů s dodavateli energií dostanou, bych chtěl doporučit, aby situaci řešili včas, problém neodkládali a neriskovali, že budou odpojeni od energií,“ doporučuje Marián Hošek, radní pro sociální politiku. Jenže vyznat se v podmínkách dodavatelů, vyhnout se takzvaným energošmejdům nebo dobře zkontrolovat smlouvy, není právě jednoduché. „Proto radnice navázala spolupráci s největší spotřebitelskou organizací dTest, která se energetickým otázkám i souvisejícím problémům věnuje pravidelně a stala se partnerem evropského projetu STEP zaměřeného na předcházení problémům spojeným s energetickou chudobou,“ dodává radní.

 Mimořádná okamžitá pomoc

Pokud jste po určitý čas odebírali energie v režimu dodavatele poslední instance a faktury za plyn či elektřinu vám vzrostly několikanásobně, nestyďte se požádat o jednorázovou dávku takzvané mimořádné okamžité pomoci, konkrétně z programu MOP – Vyúčtování DPI. Žádosti se podávají přes úřad práce v Praze 6 na adrese Jugoslávských partyzánů 15. Pracovníci posuzují stav hmotné nouze žadatele, tedy příjmy a majetek a oproti nim náklady na bydlení. Zákonná lhůta pro vyřízení takové žádosti je 30 dnů, ovšem pokud má úřad všechny potřebné doklady, rozhodují, a případně peníze vyplácejí neprodleně. Podrobnosti najdete na https://www.mpsv.cz/-/mimoradna-okamzita-pomoc

 Příspěvek na bydlení

Jestliže vysoké ceny energií zasáhnou do vašeho rozpočtu dlouhodobě, lze také požádat o pravidelné vyplácení příspěvku na bydlení. Jde o dávku státní sociální podpory, nárok na ni se hodnotí podle příjmů rodiny a nákladů na bydlení. Určená je jak pro lidi, kteří bydlí jak ve vlastním bytě, v bytě bytového družstva, tak i pro lidi v nájemních bytech. Nárok na ni máte, jestliže 35 % příjmů osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a 35 % příjmů je nižších než takzvaný normativní základ – jde o částku definovanou státem – na bydlení. Co tato čísla přesně znamenají a zda podmínky splňuje vaše domácnost, vám opět poradí na úřadu práce. Oproti pomoci v hmotné nouzi se příspěvek na bydlení vyplácí pravidelně každý měsíc. Podrobnosti na www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni

náhled souboru


Senior 6 - mikroweb portálu Praha6.cz
Úřad MČ Praha 6., Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
Telefon na ústřednu: 220 189 linka 111, Bezplatná infolinka: 800 800 001, úř.hod. Po,St 8-18
web: www.senior6.cz
email:

--- konec tisknuté stránky ---

Naše weby: www.praha6.cz // www.sestka.cz // www.doprava6.cz // www.bezbarierova6.cz // www.jakdoskolky.cz // www.jakdoskoly.cz