Senior 6 - mikroweb portálu Praha6.cz
Tisknete stránku: https://www.senior6.cz/akce/index.php?uniqname=posledni-adresa-hrdinu-2024-04-19 (klik pro návrat)
Datum vytištění: 20.05.2024


navigace: Úvodní stránka » Plánované akce

Poslední adresa hrdinů

V pátek 19. 4. 2024 se ve dvou pražských městských částech uskuteční pietní akce s názvem Poslední adresa připomínající osudy dvou osobností, které se v první polovině minulého století neváhaly postavit proti postupně sílící totalitě – a za to pak byly tvrdě potrestány. První z nich, stavitel Jaroslav Klabík (1907–1952), byl účastníkem III. odboje, který spolupracoval
se zpravodajskou skupinou Františka Moravce, druhou osobností je stavitel a politik Antonín Šindelář, který se podílel na vzniku vilové osady Dobeška. Umístění pamětních tabulek proběhne s podporou Městské části Praha 4, Městské části Praha 6 a ve spolupráci s Kabinetem dokumentace a historie Vězeňské služby ČR a Vojenským historickým ústavem Praha.

 

19. 4. 2024 v 10 hodin
(ul. Milady Horákové 115/107, Hradčany Praha 6),
Poslední adresa Jaroslava Klabíka
19. 4. 2024 ve 12 hodin
(ul. Sdružení 1664/1, Praha 4),
Poslední adresa Antonína Šindeláře

Smyslem ojedinělého projektu, který vznikl v roce 2014 z iniciativy nezávislého publicisty Sergeje Parchomenka, je připomínat životní příběhy lidí, kteří se stali obětí komunistického režimu.
Princip spočívá v tom, že na zdech domů, kde tito lidé žili v době svého zatčení, jsou umístěny pamětní tabulky velikosti dlaně nesoucí základní údaje o člověku, který se domů pak již nikdy nevrátil.

Jedno jméno, jeden osud

Každá pamětní tabulka je věnována jednomu konkrétnímu člověku, má stejnou podobu a uvádí jméno, povolání, rok narození, datum zatčení a úmrtí. Organizátoři se tak snaží poukázat na osudy jednotlivců formou  „Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka“, takže postupem času vzniká jeden rozsáhlý, neohraničený památník.

PRVNÍ TABULKY V ČESKU V ROCE 2017

Geneze občanské iniciativy má již desetileté kořeny. První pamětní tabulky připomínající oběti sovětského Velkého teroru byly umístěny v roce 2014 v Moskvě s přispěním badatelského zázemí Historického a lidskoprávního sdružení Memorial. V České republice projekt zaštítil Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) a první tabulky obětem komunistických represí se objevily na pražských domech v roce 2017. Ve stejném roce se projekt rozšířil na Ukrajinu, poté následovala Gruzie, Německo a Moldavsko. Poslední adresa během několika málo let nabyla skutečně celoevropský charakter.

Edita Jiráková, garant projektu (ÚSTR):

Role ÚSTR v tomto zapojení je rešeršní, badatelská, osvětová a v neposlední řadě také koordinační. Navrhnout umístění tabulky může kdokoli – příbuzní, obyvatelé domu nebo třeba studenti, kteří se zabývají osudy perzekuovaných. O umístění tabulky je možné požádat prostřednictvím webové stránky www.posledniadresa.cz

Česká verze projektu byla díky spolupráci s partnery spuštěna v roce 2017 na Den politických vězňů a mezi prvními objekty, jejichž majitelé souhlasili s umístěním pamětní tabulky, byla tehdy rezidence Velvyslanectví Švédského království v Praze. Na tehdejší adrese Úvoz 156/13, Hradčany, Praha bydlel student práv a přírodovědy Veleslav Wahl, kterého komunisté zatkli a 16. června 1950 po vykonstruovaném procesu popravili. Do dnešního dne bylo v Česku umístěno 32 tabulek lidem, kteří doplatili na své přesvědčení a odhodlání v boji proti totalitě. Dalších 14 tabulek československým obětem komunistické totality bylo umístěno v Rusku a na Ukrajině.

DO MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ ČTYŘI A ŠEST

Pamětní tabulka stavitele a účastníka III. odboje Jaroslava Klabíka, který zemřel ve vyšetřovací vazbě 21. 4. 1952 bude na dům jeho poslední adresy umístěna 19. dubna 2024 v 10 hodin dopoledne (ul. Milady Horákové 115/107, Hradčany Praha 6). Životní příběh Klabíka přiblíží historik Ondřej Hladík z Kabinetu dokumentace a historie VS, Petr Hlaváček z ÚSTR a čestným hostem pietní akce bude Jakub Stárek, starosta MČ Praha 6.

O pouhé dvě hodiny později, tedy ve 12 hodin pak bude umístěna další tabulka v ul. Sdružení 1664/1 v Městské části Praha 4 připomínající osud Antonína Šindeláře, stavitele a politika,
který se podílel na vzniku vilové osady Dobeška v pražské čtvrti Braník a který byl po komunistickém převratu společně s dalšími perzekvovanými funkcionáři Čsl. strany národně sociální souzen
v tzv. procesu „Horáková a spol.“ akce „Střed“, skupinový svazek „Hospodářská rada“.
Šindelář byl odsouzen k šestnácti letům vězení, byl zbaven občanských práv a byl mu konfiskován veškerý majetek. Jeho životní příběh přiblíží historik Michal Louč z VHÚ a Petr Hlaváček z ÚSTR.

 

náhled souboru


Senior 6 - mikroweb portálu Praha6.cz
Úřad MČ Praha 6., Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
Telefon na ústřednu: 220 189 linka 111, Bezplatná infolinka: 800 800 001, úř.hod. Po,St 8-18
web: www.senior6.cz
email:

--- konec tisknuté stránky ---

Naše weby: www.praha6.cz // www.sestka.cz // www.doprava6.cz // www.bezbarierova6.cz // www.jakdoskolky.cz // www.jakdoskoly.cz