Senior 6 - mikroweb portálu Praha6.cz
Tisknete stránku: https://www.senior6.cz/akce/index.php?uniqname=den-detske-onkologie-2021-09-18 (klik pro návrat)
Datum vytištění: 06.12.2021


navigace: Úvodní stránka » Plánované akce

Den dětské onkologie

Den dětské onkologie

Kolik sestřiček, tolik hvězd

 

Srdečně zveme na 7. ročník Dne dětské onkologie, který se uskuteční 18. září od 13. hodin v Praze 6 před Usedlostí Ladronka. Letošní ročník věnujeme poděkování zdravotním sestrám v dětské onkologické péči.

 

Program 7. ročníku

13.00 Zahájení a uvítání

13.15 Hudební pásmo Bylinky - Emanuel Míšek

14.00 Krátký proslov doc. MUDr. Lucie Šrámkové, Ph.D., přednostky Kliniky hematologie a dětské onkologie 2. LF UK a FN Motol v Praze, a Jana Blodka, předsedy organizace Haima

14.15 Pocta a poděkování zdravotním sestrám v dětské onkologické péči

14.30 Hudební překvapení (nejen) pro zdravotní sestry

15.00 Krátký rozhovor o práci zdravotních sester v onkologické péči

15.30 Loutkové představení Zvířátka a loupežníci

16.00 Zlatá stuha s Českým florbalem

16.45 Soutěž pro návštěvníky

17.00 Koncert Tanečního orchestru ZUŠ Velké Meziříčí

Odpolednem provází skupina MyšMaš.

Doprovodný program:

V rámci doprovodného programu se představí neziskové organizace podporující dětskou onkologii v ČR. Kromě toho je připravena řada zábavných aktivit pro děti i dospělé, mohou navštívit loutkové divadlo, vyzkoušet různé sportovní aktivity, děti se na chvíli stanou malými zdravotníky nebo policisty.

náhled souboru


Senior 6 - mikroweb portálu Praha6.cz
Úřad MČ Praha 6., Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
Telefon na ústřednu: 220 189 linka 111, Bezplatná infolinka: 800 800 001, úř.hod. Po,St 8-18
web: www.senior6.cz
email:

--- konec tisknuté stránky ---

Naše weby: www.praha6.cz // www.sestka.cz // www.doprava6.cz // www.bezbarierova6.cz // www.jakdoskolky.cz // www.jakdoskoly.cz