Senior 6 - mikroweb portálu Praha6.cz
Tisknete stránku: https://www.senior6.cz/index.php?strana=zdravotnicka-zarizeni (klik pro návrat)
Datum vytištění: 17.07.2024


Zdravotnická zařízení

Nemocnice a polikliniky

Ústřední vojenská nemocnice
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
Telefon:  973 208 333
webové stránky

Středisko lékařské péče, spol. s r.o.
Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6
Telefon:  233 356 158
webové stránky
Poliklinika DAM s.r.o.
Stamicova 21/1968, 160 00 Praha 6
Telefon:  233 018 100
webové stránky
Poliklinika Pod Marjánkou
Pod Marjánkou 1906/12, 169 00 Praha 6 - Břevnov
tel./fax: +  420 220 518  080
webové stránky
Ošetřovací zařízení pro seniory na přechodnou dobu pobytu
Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50/6, 163 00 Praha 6
Telefon:  235 323 248,  775 853 543
webové stránky
Středisko charitních sociálních služeb u svatého Vojtěcha
Tychonova 3, 160 00 Praha 6
Telefon:  724 236 152
e-mail: praha@socialnipece.cz
webové stránky
Domov pro seniory Elišky Purkyňové
odlehčovací služba
Telefon:  739 072 545
webové stránky
Léčebny dlouhodobě nemocných a lůžka následné péče
Interna Co, s.r.o.
Chittussiho 1, 160 00 Praha 6
Telefon:  233 324 269
webové stránky

Léčebna dlouhodobě nemocných Praha 6 - státní zařízení
Chittussiho 1108/1a, 160 00 Praha 6
Telefon:  251 001 219
webové stránky

Ústřední vojenská nemocnice – Léčebna dlouhodobě nemocných
U Vojenské nemocnice 1, 169 02 Praha 6
Telefon:  973 203 700
webové stránky

Zařízení pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými druhy demencí
CentrIn CZ s.r.o.
Libocká 1/271, 162 00 Praha 6
Telefon:  725 346 292
webové stránky
Rehabilitace
 
ORP centrum
Pod Juliskou 1805/4, 160 00 Praha 6
Telefon:  233 338 112
webové stránky
Ústav preventivního a sportovního lékařství
J.Martiho 31, Budova FTVS UK, blok E, místnost 183, 184, 160 00 Praha 6
Telefon:  220 172 039
webové stránky
Denní stacionáře
Denní stacionář HORIZONT
Na Vrchmezí 8/231, 160 00 Praha 6
Telefon:  220 921 242,  233 101 421
webové stránky

Domov Sv. Karla Boromejského
denní stacionář
K Šancím 50/6, 163 00, Praha 17 - Řepy
tel.:  775 851 646,  235 323 248
webové stránky

Přehled psychologických pracovišť
Psychologie s.r.o.
Bělohorská 33, 169 00 Praha 6
Telefon:  237 837 378
webové stránky
EEG Biofeedback - Psychologické centrum a institut
Náměstí Interbrigády 4, 160 00 Praha 6
Telefon:  233 320 499
webové stránky
Poskytování zdravotních úkonů v bytě uživatele a ve zdravotnických zařízeních
 
Centrála domácí zdravotní péče Perla a.s.
Dejvická 267/28, 160 00 Praha 6
Telefon:  606 021 835
webové stránky
Clementia o.p.s. - pečovatelská služba
Patočkova 1471/77, 169 00 Praha 6
Telefon:  233 358 548,  777 724 548


Senior 6 - mikroweb portálu Praha6.cz
Úřad MČ Praha 6., Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
Telefon na ústřednu: 220 189 linka 111, Bezplatná infolinka: 800 800 001, úř.hod. Po,St 8-18
web: www.senior6.cz
email:

--- konec tisknuté stránky ---

Naše weby: www.praha6.cz // www.sestka.cz // www.doprava6.cz // www.bezbarierova6.cz // www.jakdoskolky.cz // www.jakdoskoly.cz