Senior 6 - mikroweb portálu Praha6.cz
Tisknete stránku: http://www.senior6.cz/akce/index.php?uniqname=star-dust-petr-pisarik-2020-09-10 (klik pro návrat)
Datum vytištění: 26.09.2020


navigace: Úvodní stránka » Plánované akce

Star Dust – Petr Písařík

Petr Písařík pojal prostor Villy Pellé ve strhující instalaci, propojující všechny její prostory ve vnitřně provázaný emotivní celek, skládající se z rozpínajících se trojrozměrných objektů a hutných obrazů, jako náhrdelník, složený z mnoha kamenů, z nichž každý pochází z jiného naleziště.

 

Star Dust

Petr Písařík

Galerie Villa Pellé

Pelléova 91/10, 160 00, Praha 6

10. 9. — 11. 11. 2020

 

Absolvent pražské Akademie výtvarných umění (nar. 1968 v Třeboni) a bývalý člen dnes již legendární skupiny Pondělí (1987–1994) připravil pro letošní podzim výjimečnou výstavu svých nejnovějších prací, shrnující všechny stěžejní rysy jeho dynamické osobnosti, spočívající v mnohostranném zájmu o vypjaté estetické působení zvolené matérie a rozvíjeného tvaru. Určitou autorovou značkou je jeho dlouhodobé uplatňování miliónů drobných zářivých korálků, známých pod názvem český rokail nebo skleněných krystalků, přehodnocovaných zbroušením, vtiskujícím jeho dílům jedinečný světelný účinek. Díky svému otevřenému přístupu k nejrůznějším biomorfním a geometrizujícím zdrojům, pocházejícím často z oblasti moderního umění, a mimořádné schopnosti převést do výtvarného jazyka jakékoli předměty z okolního světa, jež třeba náhodně objeví a zachrání před vyhozením, se jeho tvorba neustále proměňuje. Každou výstavu vnímá jako neopakovatelnou výzvu k představení svého nejnovějšího úsilí uměleckého zhmotnění svého vnitřního žáru. Písařík zastupuje jednoho z nejoriginálnějších umělců současné středoevropské výtvarné scény nejen svou svébytnou technikou, ale zejména důrazem na roli smyslového vnímání, ve kterém umělecké dílo stále zůstává nositelem krásy. Tvarová různorodost, uplatňující záměrně co nejprotichůdnější a nejméně očekávaná spojení, a barevná bezprostřednost, nechávající někdy zaznít přímo materiál, vtiskují jeho práci napětí, vzbuzující v divákovi pocit, že je autor surfařem, držícím se již desítky let na hřbetě vlny, která nemá v úmyslu se zlomit. 

 

Kurátor výstavy: Karel Srp

 


 

Doprovodný program k výstavě Star Dust Petra Písaříka

Galerie Villa Pellé představí jako první výstavu podzimní sezóny výjimečný projekt nových prací Petra Písaříka (nar. 1968 v Třeboni), absolventa pražské Akademie výtvarných umění, který bude připraven speciálně pro její vnitřní prostory. Bohatý doprovodný program zahrnuje sérii komentovaných prohlídek s autorem Petrem Písaříkem a s kurátorem Karlem Srpem, nabídku tvůrčích dílen a komentovaných prohlídek pro děti a širokou veřejnost stejně jako edukační programy pro školy. 

 

23. 9., 21. 10. a 4. 11., 18 hodin

Cyklus komentovaných prohlídek s autorem

Petr Písařík se řadí mezi přední osobnosti současné středoevropské scény. V galerii Villa Pellé budou k vidění jeho obrazy, reliéfy a objekty, které umělec vytváří vlastní svébytnou technikou, založenou na materiálu, bytostně spjatého s Československem. Komentované prohlídky s autory jsou tradiční součástí doprovodných programů galerie Villa Pellé a nebude tomu jinak ani u příležitosti představení nejnovější tvorby umělce Petra Písaříka. Přijďte na komentovanou prohlídku s autorem výstavy a nechte se provést expozicí! 

120/90 Kč plné/snížené

 

 

4. 10. a 8. 11., 16–17.30 hodin

Tvůrčí dílny s lektorkami Ateliéru Pellé 

Tvůrčí dílny pořádané Ateliérem Pellé nabízí dětským návštěvníkům, ale i široké veřejnosti, možnost dozvědět se více o tvorbě umělce prostřednictvím společné tvorby. Díla Petra Písaříka se vyznačují silným emotivním napětím a vypjatým estetickým provedením. Děti se inspirují estetikou uměleckých děl ze zářivých skleněných korálků a krystalů a vyzkouší si práci s barevnými písky. Povedou lektorky Ateliéru Pellé. 

120 Kč/účastník dílny

 

 

18. 10., 16–17.30 hodin

Petr Písařík dětem i dospělým – tvůrčí dílna s autorem

Srdečně zveme na tvůrčí dílnu pro děti i dospělé s výjimečnou uměleckou osobností a autorem výstavy Star Dust Petrem Písaříkem. Tvůrce provede návštěvníky výstavou a pohovoří o své tvorbě vyznačující se silným emotivním napětím a vypjatým estetickým provedením, o jeho vlastní technice a také o českém rokailu. Děti se inspirují estetikou uměleckých děl ze zářivých skleněných korálků a krystalů a vyzkouší si práci s barevnými písky.  

120 Kč/účastník dílny 

 

Galerie Villa Pellé


Senior 6 - mikroweb portálu Praha6.cz
Úřad MČ Praha 6., Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
Telefon na ústřednu: 220 189 linka 111, Bezplatná infolinka: 800 800 001, úř.hod. Po,St 8-18
web: www.senior6.cz
email:

--- konec tisknuté stránky ---

Naše weby: www.praha6.cz // www.sestka.cz // www.doprava6.cz // www.bezbarierova6.cz // www.jakdoskolky.cz // www.jakdoskoly.cz