Senior 6 - mikroweb portálu Praha6.cz
Tisknete stránku: http://www.senior6.cz/akce/index.php?uniqname=prazsky-filmovy-kufr-2017-2017-07-17 (klik pro návrat)
Datum vytištění: 20.05.2018


navigace: Úvodní stránka » Plánované akce

Pražský filmový kufr 2017

Pražský filmový kufr (PFK) je soutěžní přehlídka dětských amatérských filmů, tedy snímků tvořených výhradně dětmi a mládeží ve věku do 20 let.

 

Soutěž je určena dětem a mládeži do 20 let včetně.

Do soutěže se mohou přihlásit základní školy, střední školy, ZUŠ, samostatné autorské filmy jednotlivců či skupin.

Přihlásit snímek do soutěže může pouze osoba starší 18 let. U nezletilých autorů může přihlásit jejich snímek zákonný zástupce či pedagog, a to se souhlasem autora.  

Jeden autor smí na své jméno přihlásit v jednom ročníku maximálně 6 filmů.

Věkové kategorie

  1. A.  do 10 let
  2. B.   11–15 let
  3. C.   16–20 let

Soutěžní snímek se do věkové kategorie zařazuje dle věku autora v době přihlášení filmu do festivalu. V rámci kolektivu autorů rozhoduje o zařazení do věkové kategorie věk nejstaršího tvůrce.

 

Formát filmů, stopáž

Do soutěže lze přihlásit obrazový snímek s námětem v celkové délce:  

  • Hraný film – max. 15 minut
  • Dokument a reportáž – max. 10 minut
  • Animovaný film – max. 4 minuty
  • Film do minuty – max. 1 minuta

Přihlášení

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní snímky s řádně vyplněnou on-line přihláškou na stránkách festivalu www.prazskyfilmovykufr.cz, obsahující všechny potřebné údaje a požadované přílohy.

Všechny přihlášky musí být bezpodmínečně doručeny do 17. září 2017, 23:59 h.

náhled souboru


Senior 6 - mikroweb portálu Praha6.cz
Úřad MČ Praha 6., Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
Telefon na ústřednu: 220 189 linka 111, Bezplatná infolinka: 800 800 001, úř.hod. Po,St 8-18
web: www.senior6.cz
email:

--- konec tisknuté stránky ---

Naše weby: www.praha6.cz // www.sestka.cz // www.doprava6.cz // www.bezbarierova6.cz // www.jakdoskolky.cz // www.jakdoskoly.cz